Ετοιμάζονται για το 2015 δύο ασφαλιστικοί νόμοι με στόχο τη βιωσιμότητα

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

«Η καταβολή των συντάξεων είναι ρητά και κατηγορηματικά διασφαλισμένη», τονίζει στην «Κ» ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης.

 

Νέα, μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση εντός του 2015 προαναγγέλλει μιλώντας στην «Κ» ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης, με στόχο την ενίσχυση του βιώσιμου, κοινωνικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του συστήματος.

Οι νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό κρίνονται επιβεβλημένες, καθώς, εκτός από τα προβλήματα ταμειακής ρευστότητας τα οποία η νέα ηγεσία προτίθεται να αντιμετωπίσει με «ενέσεις» που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού και μέτρα αύξησης των εσόδων, υπάρχει διαπιστωμένο πρόβλημα μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, με βαθιές τομές στο σύστημα.

Η αναγκαιότητα νέων παρεμβάσεων επανέρχεται στο προσκήνιο και από τους εκπροσώπους των δανειστών, καθώς αφενός η τρύπα στη ρευστότητα των Ταμείων, αφετέρου το μακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειμμα τοποθετούν το ασφαλιστικό μεταξύ των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίες οι αναφορές του γενικού γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Ρωμανιά, για διαλυμένο σύστημα, με τεράστιο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον.

Ο κ. Στρατούλης, αφού επισημαίνει πως «η καταβολή των συντάξεων είναι ρητά και κατηγορηματικά διασφαλισμένη», ξεκαθαρίζει ότι «εφόσον ολοκληρωθούν στο ακέραιο οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για κατάργηση των διατάξεων που μετατρέπουν σε κεφαλαιοποιητικό το σύστημα, ακύρωση των διατάξεων που οδηγούν σε μειώσεις συντάξεων (κύριων και επικουρικών) καθώς και για σεβασμό των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, θα ξεκινήσει διάλογος για το ασφαλιστικό». Σε αυτόν, θα συμμετέχουν όλοι οι συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί φορείς, προκειμένου να συμφωνηθούν διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο επίπεδο της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, της χρηματοδότησης αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας και της διεύρυνσης των παροχών.

Βάση του διαλόγου θα αποτελέσουν, από την πλευρά της κυβέρνησης, οι θέσεις που έχουν ήδη κατατεθεί προς διαβούλευση στον ΣΥΡΙΖΑ, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος κύριας και επικουρικής ασφάλισης στο οποίο τα Ταμεία και το κράτος θα εγγυώνται ενεργά την επάρκεια των συντάξεων.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη, «η προσπάθεια για δημοκρατικό επανασχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής προσπάθειας της κυβέρνησης».

Στο τραπέζι του διαλόγου αναμένεται να τεθούν προτάσεις όπως:

• Η επαναφορά της «εγγύησης των παροχών» έναντι του μοντέλου «καθορισμένων εισφορών».

• Η δημιουργία τριών ενοποιημένων ασφαλιστικών Ταμείων, ενός για όλους τους μισθωτούς, ενός για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ενός για τους αγρότες, σχεδιασμένα όμως με προσοχή, χωρίς αιφνιδιασμούς, με πρόβλεψη ικανών μεταβατικών περιόδων και επιδιώκοντας τη συναίνεση και τη δημοκρατική συμμετοχή των ενοποιούμενων φορέων.

• Ο επανασχεδιασμός των συνταξιοδοτικών παροχών, με απονομή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το πρώτο ένσημο, ώστε ακόμη και οι ασφαλισμένοι για πρόσκαιρο και σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν οφέλη από την ένταξή τους στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.

• Υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με τρόπο που να αντανακλά την πραγματική εισφοροδοτική ικανότητά τους.

• Επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και ενίσχυσή της, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση των «κουρεμένων» αποθεματικών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρόταση για δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι 100 πρώτες ημέρες

Οπως ξεκαθαρίζει μιλώντας στην «Κ» ο κ. Στρατούλης, «στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης βρίσκονται ένα μίνι και ένα μεγάλο ασφαλιστικό νομοσχέδιο-σκούπα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης και να ακυρωθεί κάθε προσπάθεια για περαιτέρω μείωση των συντάξεων».

Βάσει του σχεδιασμού, εντός του επόμενου διαστήματος θα προωθηθούν νομοθετικές διατάξεις που θα αναστέλλουν επ’ αόριστο την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις, ρήτρα θανάτου και μείωση των κύριων συντάξεων. Μεταξύ άλλων, θα προωθηθούν μέτρα για τους ένστολους, τους ανασφάλιστους – υπερήλικες, τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και η καταβολή της 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Στη συνέχεια, θα υπάρξει και ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο-σκούπα, με το οποίο οι διατάξεις που αναστέλλονται θα καταργηθούν οριστικά. Σε αυτό θα ενταχθούν και μια σειρά από μέτρα εξορθολογισμού στη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

«Η ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία μπορεί να φέρει 1,46 δισ.»

Ενεση ρευστότητας της τάξης του 1,460 δισ. ευρώ εντός του 2015 αναμένει ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της νέας, ευνοϊκότερης ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Βάσει των εισηγήσεων που λαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις διοικήσεις των ασφαλιστικών Ταμείων, τα έσοδα από τη νέα ρύθμιση, από προηγούμενες ρυθμίσεις ή και μετάπτωση των οφειλετών στην παρούσα ρύθμιση καθώς και από άλλες διαδικασίες είσπραξης των καθυστερούμενων οφειλών, θα ανέλθουν στο 1,460 δισ. ευρώ.

Στο υπουργείο ευελπιστούν σε μια σειρά μέτρων που θα οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης, όπως η μείωση της ανεργίας, η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ μηνιαίως, η αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αποτελεσματικότεροι έλεγχοι στην αγορά εργασίας, ο περιορισμός των ελαστικών και  άτυπων μορφών εργασίας, καθώς και η δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής και η πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.

Ελπίδες όμως έχουν στηριχθεί και στη νέα ρύθμιση, καθώς εκτιμάται ότι από τους οφειλέτες που θα ενταχθούν σε αυτή, θα εισπραχθούν από τα Ταμεία για το 2015 έσοδα της τάξης των 450 εκατ. ευρώ, για το 2016 έσοδα της τάξης των 380 εκατ. ευρώ, για το 2017 έσοδα της τάξης των 350 εκατ. ευρώ και για το έτος 2018 έσοδα της τάξης των 320 εκατ. ευρώ. Επίσης αναμένεται ότι θα εισπραχθούν για τα αντίστοιχα έτη από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τρέχουσες εισφορές από τους οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, οι οποίες είναι και το ζητούμενο για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Μόνο για τον ΟΑΕΕ (που είναι δυνατή η εκτίμηση) υπολογίζεται ότι το 2015 θα καταβληθούν εξαιτίας της συμμετοχής στη νέα ρύθμιση, τρέχουσες εισφορές της τάξης των 125 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, τα αναμενόμενα έσοδα της νέας ευνοϊκής ρύθμισης, θα ανακόψουν την επιδείνωση των εσόδων από ληξιπρόθεσμες αλλά και τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, του έτους 2015 και των επόμενων ετών, όπως αυτά επανεκτιμώνται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2014.

Να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για ένταξη στη νέα ρύθμιση, θα είναι η πληρωμή των τρεχουσών εισφορών από την 1η Φεβρουαρίου του 2015 και μετά, καθώς θα ενταχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, η δυνατότητα συμμετοχής στη νέα ρύθμιση θα ισχύει μέχρι το τέλος Απριλίου και θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτή, όλοι ανεξαιρέτως οι οφειλέτες.

Αμέσως μετά τη λήξη της, οι έλεγχοι των Ταμείων και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα ενταθούν. Η ηγεσία του υπουργείου, άλλωστε, έχει δηλώσει ότι προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών που δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση.

Advertisements

Follow Συσπείρωση Δημοσιογράφων – Δούρειος Τύπος on WordPress.com

Εκλογική Διακήρυξη της “ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ” (εκλογές για συνέδρους στην ΠΟΕΣΥ 17 και 18/9/2014 – Διαβάστε τη διακήρυξη πατώντας πάνω στην εικόνα)

Ψηφοδέλτιο εκλογών ΕΣΗΕΑ 2014 για την ΠΟΕΣΥ (Πατήστε πάνω στην εικόνα)

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ (Μπορείτε να εκτυπώσετε πατώντας πάνω στην εικόνα)

Σου στέρησαν τη δουλειά… Δεν μπορούν να σου στερήσουν Την Αξιοπρέπεια και Τη Φωνή! (Πατήστε πάνω στην εικόνα)

Η ΕΡΤ θα ξανανοίξει – Η ΝΕΡΙΤ θα μείνει μια θλιβερή παρένθεση (Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το βίντεο)

Να τους ανατρέψουμε από τα ΜΕΣΑ (μπορείτε να εκτυπώσετε πατώντας πάνω στην εικόνα)

Με ένα κλικ στην εικόνα κατεβάστε και τυπώστε τη Διακήρυξη της Συσπείρωσης Δημοσιογράφων Δούρειος Τύπος για το 2013 (μορφή: pdf)

Οι αφίσες της Συσπείρωσης

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη

Το ημερολόγιο ενός ανέργου

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: